Tác phẩm 'Hai đứa trẻ' vào đề thi Văn THPT quốc gia

Tác phẩm 'Hai đứa trẻ' vào đề thi Văn THPT quốc gia

Đề gồm phần Đọc hiểu và Làm văn. Trong đó có câu 5 điểm yêu cầu phân tích hình ảnh trong tác phẩm "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam.

 

anhdedep_680x0.jpg

 


Posted In: Updates

0 Comments